Sanovel

Products

Therapeutic Categories
 • Anti Alzheimer
 • Anti Astmatik
 • Antiagreganlar
 • Antibakteriyeller
 • Antidepresan
 • Antidiyabetik
 • Antinöbet
 • Antifungal
 • Antihipertansifler
 • Antiulseranlar
 • Antiviral
 • Atipik Antipsikotikler
 • Demir Şelatörleri
 • Immunmodulatuar
 • Kas Gevşeticiler
 • Lipid Düşürücü İlaçlar
 • Miyorelaksan
 • Nörominidaz inhibitörleri
 • Steroid Olmayan Antienflamuvar İlaçlar (NSAID)
 • Steroid Olmayan Antiinflamatuar NSAİİ
Drug Substances
 • Amlodipin Besilat
 • Amlodipin + Valsartan
 • Aripiprazol Monohidrat
 • Atorvastatin Kalsiyum
 • Deferasiroks
 • Dimetil Fumarat
 • Donepezil HCI
 • Entekavir
 • Fingolimod
 • Flukonazol
 • Flurbiprofen
 • Flurbiprofen + Tiyokolşikosid
 • Gabapentin
 • Kandesartan Sileksetil
 • Kandesartan Sileksetil + Hidroklorotiyazid
 • Ketiapin Fumarat
 • Klaritromisin
 • Klopidogrel Hidrojen Sülfat
 • Lansoprazol
 • Levetirasetam
 • Metformin HCl
 • Montelukast
 • Nimesuid + Tiyokolşikosid
 • Nimesulid
 • Oseltamivir
 • Pioglitazon HCl
 • Pioglitazon HCl + Metformin HCl
 • Pregabalin
 • Rivaroksaban
 • Rosuvastatin Kalsiyum
 • Sefdinir
 • Sitagliptin
 • SitagliptinMetformin
 • Sertralin HCl
 • Tenofovir Disoproksil Fumarat
 • Valsartan
 • Valsartan + Hidroklorotiyazid
 • Vildagliptin
Categories
 • Amlokard
 • Ator
 • Ayra
 • Cardofix
 • Cardopan
 • Cedrina
 • Cempes
 • Colnar
 • Cyovel
 • Diyatix
 • Doenza
 • Dropia
 • Fesor
 • Hepagard
 • Ignis
 • Karum
 • Lansor
 • Macrol
 • Majezik
 • Matofin
 • Neruda
 • Netrolex
 • Nimes
 • Notta
 • Pharon
 • Selectra
 • Sanosita
 • Symra
 • Venomia
 • Vintor
 • Voxus
 • Zolax
Aradığınız kriterlerde ürün bulunamadı
Warning
This section is for "Healthcare Professionals" only.
Are you a healthcare professional?

Production

Sector-leading Production

incele Discover

Therapeutic Areas

We Are Producing For A Healthy Future

incele Discover